تدارکات فراز نمونه قشم

تدارکات فراز نمونه قشم

با توجه به سیاست های مدیریتی و برقراری ارتباط با شرکت ها و تأمین کنندگان دست اول شرکت توانسته است تاکنون بهترین تأمین کنندگان مواد اولیه را شناسایی کرده و همچنان از تولیدکنندگان داخلی با هدف حمایت از تولید ملی جهت تأمین کالا و مواد اولیه مورد نیاز استقبال می کند.

تدارکات شرکت فراز نمونه قشم,تدارکات و پشتیبانی,پشتیبانی کیترینگ فراز نمونه قشم