اخبار کیترینگ قشم ایر

-->

کمک به سیل زدگان استان لرستان

کمک به سیل زدگان استان لرستان

شرکت فرازنمونه قشم در پی وقوع سیلاب در برخی استان های كشور به سهم خود به كمك سیل زدگان شتافت تا شاید كمی از آلامشان كاسته شود. 

مسئولیت اجتماعی,تدارکات شرکت فراز نمونه قشم,تدارکات و پشتیبانی,پشتیبانی کیترینگ فراز نمونه قشم,سیلزدگان لرستان,خیریه کترینگ قشم,کمک به سیلزدگان ,کترینگ قشم,کمک به سیلزدگان لرستان,سیل خرم آباد