اخبار کیترینگ قشم ایر

-->

محصولات تولید شده شرکت فراز نمونه قشم

محصولات تولید شده شرکت فراز نمونه قشم

محصولات تولید شده در شرکت عبارتند از:
  1.  انواع غذاهای گرم برای مسافران
  2. انواع غذاهای گرم برای کرو
  3. انواع سالاد و اردو
  4. انواع اسنک و ساندویچ کرو
  5. انواع ساندویچ و غذای سرد مسافر
  6. انواع صبحانه گرم و سرد برای مسافر و کرو
  7. انواع ریفرشمنت


محصولات,غذا گرم ,سالاد, اردو,اسنک,ریفرشمنت,کیترینگ فراز نمونه قشم,کترینگ هواپیمایی قشم,شرکت فراز نمونه قشم,شعبه تهران,کیترینگ قشم,فرازنمونه قشم,فراز نمونه قشم,سیب سلامت,پروانه بهداشت,میهمانی بر فراز ابرها,میهمانی برفرازابرها,میهمانی بر فرازابرها,مهمانی برفراز ابرها,میهمانی برفراز ابر ها,نشان سیب سلامت,سلامت جامعه