اخبار کیترینگ قشم ایر

-->

تدارکات و پشتیبانی کیترینگ هواپیمایی قشم

تدارکات و پشتیبانی کیترینگ هواپیمایی قشم

هدف اصلی این واحد مدیریت خرید با  زمانبندی و کیفیت مطلوب  است و عملکرد صحیح آن باعث پیشرفت کترینگ هواپیمایی قشم خواهد بود.

شرح وظایف:

۱)پیش بینی خرید اقلام مصرفی و غیر مصرفی مورد نیاز

۲)برنامه ریزی و هماهنگی و زمانبندی ورود کالا

۳)مدیریت خرید

۴)بهبود و توسعه سياست ها و روش هاي خرید جهت رسیدن به اهداف با بیشترین کیفیت ممکن

۵)برقراري روابط مداوم با فروشندگان

۶) و ...

تدارکات شرکت فراز نمونه قشم,تدارکات و پشتیبانی,پشتیبانی کیترینگ فراز نمونه قشم,کیترینگ فراز نمونه قشم,کترینگ هواپیمایی قشم,شرکت فراز نمونه قشم