تدارکات

-->

ارسال اقلام مواد غذایی به شعبه جزیره قشم

ارسال اقلام مواد غذایی به شعبه جزیره قشم

تدارکات و پشتیبانی کیترینگ هواپیمایی قشم

تدارکات و پشتیبانی کیترینگ هواپیمایی قشم

هدف اصلی این واحد مدیریت خرید با  زمانبندی و کیفیت مطلوب  است و عملکرد صحیح آن باعث پیشرفت کترینگ هواپیمایی قشم خواهد بود.

شرح وظایف:

۱)پیش بینی خرید اقلام مصرفی و غیر مصرفی مورد نیاز

۲)برنامه ریزی و هماهنگی و زمانبندی ورود کالا

۳)مدیریت خرید

۴)بهبود و توسعه سياست ها و روش هاي خرید جهت رسیدن به اهداف با بیشترین کیفیت ممکن

۵)برقراري روابط مداوم با فروشندگان

۶) و ...

تدارکات فراز نمونه قشم

تدارکات فراز نمونه قشم

کترینگ هواپیمایی قشم,شرکت فراز نمونه قشم,تیم فراز نمونه قشم,تدارکات و پشتیبانی,خدمات و سرویس های هوایی,شعبه ها,شعبه قشم,کیترینگ فراز نمونه قشم,پشتیبانی کیترینگ فراز نمونه قشم,تدارکات شرکت فراز نمونه قشم,شعبه تهران,کیترینگ قشم,فرازنمونه قشم,فراز نمونه قشم,میهمانی بر فراز ابرها,میهمانی برفرازابرها,میهمانی بر فرازابرها,میهمانی برفراز ابر ها,مهمانی برفراز ابرها,کیترینگ برتر,کترینگبرتر,کارکنان شرکت فرازنمونه,فرازنمونه تدارکات شرکت فراز نمونه قشم,تدارکات و پشتیبانی,پشتیبانی کیترینگ فراز نمونه قشم,کیترینگ فراز نمونه قشم,کترینگ هواپیمایی قشم,شرکت فراز نمونه قشم تدارکات شرکت فراز نمونه قشم,تدارکات و پشتیبانی,پشتیبانی کیترینگ فراز نمونه قشم