اخبار کیترینگ قشم ایر

-->

بازدید دکتر فراهانی از نمایشگاه آگروفود ۹۸

بازدید دکتر فراهانی از نمایشگاه آگروفود ۹۸

کترینگ هواپیمایی قشم,کیترینگ فراز نمونه قشم,تدارکات شرکت فراز نمونه قشم,شعبه تهران,مدیریت,نمایشگاه بین المللی,بازدید از نمایشگاه,نمایشگاه آگرو فود,آگروفود ۹۸,دکتر فراهانی