اخبار

بازدید رایزن فرهنگی سفارت تایلند از شرکت فراز نمونه قشم

شرکت فرازنمونه قشم میزبان خانم نورادی تانترامونگ کل، رایزن فرهنگی سفارت پادشاهی تایلند بود.
نورادی تانترامونگ کل، پس از بازدید از مجموعه کیترینگ هواپیمایی قشم فعالیت و ظرفیت های کترینگ را مناسب همکاری دوجانبه دانست.