اخبار

بسیج ملی کنترل فشار خون بالا در کیترینگ هواپیمایی قشم

کترینگ هواپیمایی قشم همزمان با روز جهانی فشارخون در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا شرکت نمود.
بررسی فشار خون تمامی پرسنل شرکت فراز نمونه قشم توسط واحد HSE با هدف شناسایی پرسنل مستعد و دارای فشار خون بالا آغاز و پس از ثبت در سامانه وزارت بهداشت پرسنل مستعد و دارای فشار خون بالا شناسایی و به مراکز بهداشت جهت پیگیری درمان معرفی شدند.
درنتیجه اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون، کیترینگ هواپیمایی قشم ، گروههای هدف را شناسایی و اقدام به مراقبت های استاندارد و کنترل آن خواهد نمود.