اخبار

دریافت پروانه بهره برداری بهداشت

کیترینگ هواپیمایی قشم موفق به دریافت مجوز فعالیت بهداشتی و پروانه بهره برداری بهداشت شد.
براساس بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در راستای ارتقاء سلامت جامعه و تکمیل زنجیره تولید تا مصرف کننده شرکت فرازنمونه قشم پس از دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذی الصلاح و کسب پروانه های لازم از سازمان غذا و دارو مجاز به دریافت پروانه بهداشتی گردیده است.
مواد غذایی تولید شده توسط کترینگ هواپیمایی قشم دارای تاریخ و ساعت تولید و انقضاء بوده که قابل( Recall بازخوانی) می باشد و همچنین انبارها و سالن های نگهداری و تجمیع کالاهای کترینگ هواپیمایی قشم دارای (Good Storage Practices شرایط خوب نگهداری) بوده به نحوی که کلیه فرآورده ها در انبارهای شناسنامه دار نگهداری و با سایر کالاهای خارج از نظارت وزارت بهداشت اختلاط نداشته و نظام ردیابی محصول و (First in- First Out)Fist Expiry Date- First Out را داشته و رعایت می نماید.
همچنین ناوگان حمل ونقل و تجهیزات و امکانات جابه جایی مواد و فرآورده های فوق الذکر در شرایط کاملا بهداشتی بوده به نحوی که کلیه جابه جایی ها و نقل وانتقال فرآورده های مذکور به وسیله ناوگان شناسنامه دار صورت میگیرد.