اخبار کیترینگ قشم ایر

-->

دریافت پروانه بهره برداری بهداشت

دریافت پروانه بهره برداری بهداشت

کیترینگ هواپیمایی قشم موفق به دریافت مجوز فعالیت بهداشتی و پروانه بهره برداری بهداشت شد.
براساس بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در راستای ارتقاء سلامت جامعه و تکمیل زنجیره تولید تا مصرف کننده شرکت فرازنمونه قشم پس از دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذی الصلاح و کسب پروانه های لازم از سازمان غذا و دارو مجاز به دریافت پروانه بهداشتی گردیده است.
مواد غذایی تولید شده توسط کترینگ هواپیمایی قشم دارای تاریخ و ساعت تولید و انقضاء بوده که قابل( Recall بازخوانی) می باشد و همچنین انبارها و سالن های نگهداری و تجمیع کالاهای کترینگ هواپیمایی قشم دارای (Good Storage Practices شرایط خوب نگهداری) بوده به نحوی که کلیه فرآورده ها در انبارهای شناسنامه دار نگهداری و با سایر کالاهای خارج از نظارت وزارت بهداشت اختلاط نداشته و نظام ردیابی محصول و (First in- First Out)Fist Expiry Date- First Out را داشته و رعایت می نماید.
همچنین ناوگان حمل ونقل و تجهیزات و امکانات جابه جایی مواد و فرآورده های فوق الذکر در شرایط کاملا بهداشتی بوده به نحوی که کلیه جابه جایی ها و نقل وانتقال فرآورده های مذکور به وسیله ناوگان شناسنامه دار صورت میگیرد.

درباره شرکت,کترینگ هواپیمایی قشم,کیترینگ فراز نمونه قشم,شرکت فراز نمونه قشم,کارکنان شرکت فراز نمونه قشم,تدارکات شرکت فراز نمونه قشم,محصولات,شعبه تهران,آزمایشگاه شرکت فراز نمونه قشم,آزمایشگاه کیترینگ هواپیمایی قشم,کیترینگ قشم,فرازنمونه قشم,فراز نمونه قشم,اهمیت به سلامتی,سیب سلامت,میهمانی بر فراز ابرها,میهمانی برفرازابرها,میهمانی بر فرازابرها,میهمانی برفراز ابر ها,پروانه بهداشت,مهمانی برفراز ابرها,نشان سیب سلامت,سلامت جامعه