اخبار

اقدامات HSE در کیترینگ هواپیمایی قشم

HSE مخفف Heahth,Safety و Environment معنای سلامت، ایمنی و محیط زیست است. که در اصطلاح به HSE یا بهداشت حرفه ای تبدیل شده است. HSE یا بهداشت حرفه ای از ما در برابر ریسک های موجود در محل کار حفاظت میکند. HSE علم و هنری است که بامحدود کردن ریسک ها اقدامی کارامد در راستای حفاظت از انسانها ،تجهیزات و منابع مالی برمیدارد. HSE و مدیریت بهداشت و سلامت در محل کار اصولی برای متوقف کردن عوامل زیان آور محیط کار است. کنترل بعضی از خطرات نسبت به دیگر خطرات در اولویت هستند اما به هرحال تمام خطرات باید مورد ارزیابی قرار گیرند و کنترل شوند.

اشتراک اهدافی نظیر بهبود شرایط بهداشتی محیط کار، بالا بردن کیفیت و ارزش غذایی مواد مصرف شده در طول روز، حفظ سلامت افراد جامعه، کاهش آلاینده های زیست محیطی ناشی از فعالیت و ... منجر به ایجاد انگیزه لزوم و ضرورت استقرار این سیستم مدیریتی در کلیه واحدهای مرتبط با تولید و توزیع مواد غذایی گردیده است.

علت انتخاب چنین سیستم مدیریتی در شرکت فراز نمونه قشم به قرار زیر است:

1- از آنجا که حوادث خودبه خود اتفاق نمی افتند و عاملی باعث اتفاق افتادن آنها می شود پس قابل پیشگیری خواهند بود.

2- ایمنی همیشه اولین اولویت در کار است.

3- برتری در مدیریت سیستم های بهداشتی شغلی، ایمنی و محیط زیست یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت درازمدت سازمانهاست.

همچنین به منظور تامین و ارتقاء سطح ایمنی و حفاظت نیروی کار ، شرکت فرازنمونه قشم اقدام به بازرسی ایمنی دستگاه لیفتراک توسط مشاورین فنی مجرب نموده است. در این بازرسی بعد از اطمینان از ایمنی و سطح عملکرد لیفتراک، تاییدیه سلامت فنی دستگاه صادر گردید.

از دیگر اقدامات ایمنی در واحد HSE بررسی چاههای ارت و اخذ گواهی مربوطه می باشد که در راستای تحقق خط مشی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت فراز نمونه قشم می باشد.