اخبار کیترینگ قشم ایر

-->

اهدای سیب زرین سلامت غذایی به شرکت فراز نمونه قشم

اهدای سیب زرین سلامت غذایی به شرکت فراز نمونه قشم

در جشنواره سلامت غذا که در مرداد ماه سال 1397 با هدف افزایش سطح سلامت غذا و دستیابی به جامعه ای سالم و پویا از طریق بهبود سیسیتم غذایی در دانشگاه شهید بهشتی و با مشارکت معاونت سلامت و دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو، انجمن علوم و صنایع غذایی ایران و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، شرکت فراز نمونه قشم تندیس زرین سیب سلامت غذایی را دریافت کرد.
در این جشنواره از کیترینگ هواپیمایی قشم متعلق به شرکت فراز نمونه قشم به عنوان کیترینگ برتر هواپیمایی در زمینه رعایت الزامات سلامت غذایی و استانداردهای بهداشتی قدردانی و تندیس زرین سیب سلامت جشنواره توسط معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آقای دکتر فراهانی، مدیرعامل این شرکت، اهدا شد.
در این جشواره که با حضور مدیر ها و معاون وزارت بهداشت و اساتید برجسته این حوزه برگزار شد، آقای دکتر فراهانی، مدیرعامل شرکت فراز نمونه قشم، با اشاره به شرایط نادرست تغذیه در کشور افزود: تغذیه نادرست فقط ارائه یک محصول غیرمغذی نیست، بلکه گاهی بهترین مواد غذایی در اختیار نیروی انسانی ناکارآمد قرار می گیرد و در نتیجه، محصول نهایی بی کیفیت و آلوده به مصرف کننده تحویل داده می شود.
مدیرعامل شرکت فراز نمونه قشم بیان کرد: برای تحقق سلامت غذایی، نیازمند کنترل و نظارت بر زنجیزه تامین، از مزرعه تا مصرف کننده نهایی هستیم که در صورت تحقق این موضوع، شاهد کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت و در نهایت، سلامت جامعه خواهیم بود.
او همچنین ادامه داد: شرکت های صنایع غذایی، حلقه واسط میان کشاورزی و دامپروری با مصرف کننده نهایی هستند و نقش اصلی و کلیدی در این زنجیره را دارند و می توانند با ارائه الگوی صحیح مصرف باعث رشد ارزش افزوده و اشتغال شوند.
دکتر فراهانی مدیر عامل شرکت فراز نمونه قشم در پایان نیز توضیحاتی در مورد وظایف کیترینگ های هواپیمایی و نقش آنها در سلامت و ایمنی مسافران ارائه کرد.
جشنواره سلامت غذا دوم مرداد 1397 با رویکرد ارتقای سطح سلامت غذا و چشم انداز دستیابی به جامعه سالم و پویا از طریق بهبود سیستم سلامت در دانشگاه شهید بهشتی و با مشارکت معاونت سلامت و دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو، انجمن علوم و صنایع غذایی ایران و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

درباره شرکت,کیترینگ فراز نمونه قشم,کترینگ هواپیمایی قشم,شرکت فراز نمونه قشم,محصولات,بازدید از نمایشگاه,دکتر فراهانی,فرازنمونه قشم,فراز نمونه قشم,سیب سلامت,اهمیت به سلامتی,میهمانی بر فراز ابرها,میهمانی برفرازابرها,میهمانی بر فرازابرها,میهمانی برفراز ابر ها,مهمانی برفراز ابرها,نشان سیب سلامت,سلامت جامعه,سلامت غذایی,جشنواره سلامت غذا,دریافت تندیس سیب سلامت غذایی,دکترفراهانی,فراهانی,فراهانی قشم ایر,کترینگ برتر,کیترینگ برتر,کترینگبرتر