اخبار کیترینگ قشم ایر

-->

همدلی با نیازمندان

همدلی با نیازمندان

شرکت فراز نمونه قشم در راستای فعالیت مربوط به مسئولیت اجتماعی گامی هر چند کوچک در تامین سبد غذایی افراد نیازمند برداشت.

شعبه تهران,مسئولیت اجتماعی,خیریه کترینگ قشم,دکترفراهانی,کترینگ برتر,فراهانی قشم ایر,کیترینگ برتر,کترینگبرتر,مهمانی برفراز ابرها,میهمانی برفراز ابر ها,میهمانی بر فرازابرها,میهمانی برفرازابرها,میهمانی بر فراز ابرها,فراز نمونه قشم,فرازنمونه قشم,کیترینگ قشم,خیریه ,خیریه ریحانه گستر شهریار,کمک به خیریه,خیریه قشم