اخبار کیترینگ قشم ایر

-->

همدلی با خیریه بهشت امام رضا (ع)

همدلی با خیریه بهشت امام رضا (ع)

موسسه خیریه بهشت امام رضا (ع) نهادی غیر دولتی، غیرسیاسی و مردمی بوده که فعالیت خود را بر پایه نگهداری از ایتام و معلولین بی سرپرست با تاکید و تکیه بر کرامت انسانی و عزت نفس کودکان تحت پوشش بنیان نموده است.

موسسه خیریه بهشت امام رضا (ع),خیریه امام رضا,بهشت امام رضا,حامی بهشت امام رضا,شرکت فراز نمونه قشم,کیترینگ فراز نمونه قشم,کترینگ هواپیمایی قشم,مدیریت,مسئولیت اجتماعی,دکتر فراهانی,کیترینگ قشم,فرازنمونه قشم,فراز نمونه قشم,میهمانی بر فراز ابرها,میهمانی بر فرازابرها,میهمانی برفراز ابر ها,میهمانی برفرازابرها,مهمانی برفراز ابرها,فراهانی قشم ایر,فراهانی,کترینگ برتر,کیترینگ برتر,کترینگبرتر,فرازنمونه,کارکنان شرکت فرازنمونه,کمک به خیریه,خیریه قشم