اخبار کیترینگ قشم ایر

-->

نمایی از محوطه رمپ فرودگاه مهرآباد

نمایی از محوطه رمپ فرودگاه مهرآباد

پس از پیگیری های فراوان و رعایت الزامات امنیتی و فراهم نمودن لجستیک عملیات لود و آفلود در فرودگاه مهرآباد توسط کترینگ قشم از آذر ۹۷ آغاز کردید و در حال حاضر کلیه پروازهای مهرآباد توسط کترینگ قشم لود و آفلود می گردد. تصویر فوق نمایی از محوطه رمپ فرودگاه مهرآباد می باشد. 

رمپ,درباره شرکت,کترینگ هواپیمایی قشم,کیترینگ فراز نمونه قشم,شرکت فراز نمونه قشم,تیم فراز نمونه قشم,خدمات و سرویس های هوایی,رمپ قشم,رمپ مهراباد