اخبار کیترینگ قشم ایر

-->

بازدید مهمانداران هواپیمایی قشم از کیترینگ

بازدید مهمانداران هواپیمایی قشم از کیترینگ

مهمانداران هواپیمایی قشم ضمن بازدید از کیترینگ هواپیمایی قشم با مدیرعامل کترینگ هواپیمایی ( شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم) دیدار نمودند.

دکتر فراهانی مدیرعامل کترینگ قشم نیز گزارشی از نحوه آماده سازی و شرایط ویژه فعالیت کترینگ ارائه نمودند.

درباره شرکت,فرازنمونه قشم,فراز نمونه قشم,دکتر فراهانی,میهمانی برفرازابرها,میهمانی بر فراز ابرها,میهمانی برفراز ابر ها,مهمانی برفراز ابرها,میهمانی بر فرازابرها,فراهانی قشم ایر,فراهانی,دکترفراهانی,کیترینگ برتر,کترینگبرتر,کارکنان شرکت فرازنمونه,کترینگ برتر,فرازنمونه,مهمانداران هواپیمایی قشم ,مهمانداران قشم ,مهمانداران هواپیمایی,بازدید مهمانداران هواپیمایی قشم ,مهمانداران هواپیمایی قشم کترینگ,شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم,صنایع غذایی فراز نمونه قشم,صنایع غذایی فرازنمونه قشم,شرکت صنایع غذایی فراز قشم,صنایع غذایی فرازقشم