اخبار کیترینگ قشم ایر

-->

آزمایشگاه شرکت فراز نمونه قشم

آزمایشگاه شرکت فراز نمونه قشم

بخش آزمایشگاه شرکت فراز نمونه قشم با تمرکز بر انجام تست های میکروبیولوژی مواد غذایی مطابق با پروتکل های استاندارد و وزارت بهداشت در جهت افزایش هرچه بیشتر کیفیت محصولات تولیدی گام بر می دارد. به طوری که مواد غذایی در سه مرحله ( ورود مواد اولیه - حین فرآیند - محصول نهایی ) مورد آزمایش و تایید قرار می گیرند.

انجام تست فینگر پرسنل ، تست سوآپ از سطوح، دستگاه ها و تجهیزات جهت کنترل بار میکروبی در پروسه تولید از دیگر راه های کنترل نقاط بحرانی (CCP ها) در واحد آزمایشگاه می باشد.

درباره شرکت,کترینگ هواپیمایی قشم,کیترینگ فراز نمونه قشم,تیم فراز نمونه قشم,کارکنان شرکت فراز نمونه قشم,شرکت فراز نمونه قشم,محصولات,شعبه تهران,آزمایشگاه کیترینگ هواپیمایی قشم,آزمایشگاه شرکت فراز نمونه قشم,آموزش,کیترینگ قشم,فراز نمونه قشم,فرازنمونه قشم,میهمانی بر فرازابرها,میهمانی برفرازابرها,میهمانی برفراز ابر ها,مهمانی برفراز ابرها,میهمانی بر فراز ابرها,سلامت جامعه,HSE,کیترینگ برتر,کترینگبرتر,کترینگ برتر,فرازنمونه,صنایع غذایی فرازنمونه قشم,شرکت صنایع غذایی فراز قشم,صنایع غذایی فراز نمونه قشم,شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم,صنایع غذایی فرازقشم,ازمایشگاه,آزمایشگاه,آزمایشگاهقشم,آزمایشگاه قشم,آزمایشگاه کترینگ قشم