اخبار کیترینگ قشم ایر

-->

درباره آزمایشگاه

درباره آزمایشگاه


آزمایشگاه شرکت فراز نمونه قشم یکی از بخشهای واحد کنترل کیفیت بوده که دارای دو واحد میکروبی و شیمیایی می باشد.

در کترینگ هواپیمایی قشم تمامی مواد اولیه ورودی ، محصول حین تولید و محصول نهایی طبق استانداردهای ملی و بین المللی توسط کارشناسان مورد آزمون قرار گرفته و همچنین تست سوآپ از تمامی سطوح کار ، فینگر تست پرسنلی ، دستگاهها و تجهیزات و سایر آزمون های مورد نیاز انجام می شود.

برهمین اساس با نمونه برداری و آزمایشات مکرر و منظم از تولید محصولات معیوب جلوگیری به عمل می آید و کنترل نقاط بحرانی (ccp) اجرا می شود.

درباره شرکت,کترینگ هواپیمایی قشم,کیترینگ فراز نمونه قشم,تیم فراز نمونه قشم,کارکنان شرکت فراز نمونه قشم,شرکت فراز نمونه قشم,محصولات,شعبه تهران,آزمایشگاه کیترینگ هواپیمایی قشم,آزمایشگاه شرکت فراز نمونه قشم,آموزش,کیترینگ قشم,فراز نمونه قشم,فرازنمونه قشم,میهمانی بر فرازابرها,میهمانی برفرازابرها,میهمانی برفراز ابر ها,مهمانی برفراز ابرها,میهمانی بر فراز ابرها,سلامت جامعه,HSE,کیترینگ برتر,کترینگبرتر,کترینگ برتر,فرازنمونه,صنایع غذایی فرازنمونه قشم,شرکت صنایع غذایی فراز قشم,صنایع غذایی فراز نمونه قشم,شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم,صنایع غذایی فرازقشم,ازمایشگاه,آزمایشگاه,آزمایشگاهقشم,آزمایشگاه قشم,آزمایشگاه کترینگ قشم