اخبار کیترینگ قشم ایر

-->

درباره تضمین کیفیت

درباره تضمین کیفیت


یکی از سخت‌ترین کارهای فرایند تولید محصول این است که محصولات را به سطح کیفی مناسب برسانیم و تولید آنها را در همان سطح ادامه دهیم.

واژه‌ی کنترل به معنای استفاده از تمامی روش‌ها برای ارزیابی کیفیت استاندارد محصول است. کنترل درواقع با هدف نظارت بر فرایند تولید محصول و اطمینان از ساخته شدن محصولی با استانداردهای از قبل تعیین‌شده و کم‌ترین انحراف معیار است.

کنترل کیفیت ، کنترل الگوهای اصلاحی را در فرایند تولید محصول دنبال می‌کند تا از وقوع اشکال در آینده جلوگیری شود. به‌طوری که آن را تنها به کنترل محصول نهایی محدود نمی‌دانند و به کنترل کارکنان و روش‌های تولید نیز بسط می‌دهند.

واحد کنترل کیفیت در کیترینگ هواپیمایی قشم از همان روزهای اولیه تاسیس این شرکت ،بعنوان واحدی مستقل با نیروی های متخصص و آموزش دیده در حوزه صنایع غذایی و میکروبیولوژی فعالیت خود را آغاز نمود.

کارشناسان کنترل کیفیت Quality Control  بصورت مستمر در تمامی قسمت های تولید جهت به حداقل رساندن خطرات ناشی از تولید محصول ناایمن و نامطلوب حضور داشته و در صورتی که از مراحل تولید و بسته بندی از لحاظ کیفی مغایرتی مشاهده گردد بلافاصله دستور توقف خط تولید را صادرمی کنند تا اقدامات اصلاحی صورت پذیرد.

درباره کنترل کیفیت,Quality Control,درباره شرکت,کیترینگ فراز نمونه قشم,کترینگ هواپیمایی قشم,شرکت فراز نمونه قشم,تیم فراز نمونه قشم,محصولات,شعبه تهران,آزمایشگاه شرکت فراز نمونه قشم,آزمایشگاه کیترینگ هواپیمایی قشم,آموزش,فراز نمونه قشم,فرازنمونه قشم,کیترینگ قشم,میهمانی بر فرازابرها,میهمانی برفراز ابر ها,میهمانی برفرازابرها,مهمانی برفراز ابرها,میهمانی بر فراز ابرها,کترینگبرتر,کترینگ برتر,کیترینگ برتر,فرازنمونه,صنایع غذایی فرازنمونه قشم,صنایع غذایی فراز نمونه قشم,شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم,مهمانداران هواپیمایی قشم کترینگ,بازدید مهمانداران هواپیمایی قشم ,شرکت صنایع غذایی فراز قشم,صنایع غذایی فرازقشم,تضمین کیفیت