خدمات

شرکت های زمینی

یکی دیگر افتخارات شرکت فراز نمونه قشم تامین غذای کارکنان شرکت ها و سازمان ها و ادارات دولتی می باشد. از جمله این سازمان ها خانواده بزرگ نفت، شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی، شرکت قشم ایر، شرکت پایندان، شرکت بیمه دی، شرکت آرین موتور پویا، شرکت آرین دیزل پایا، شرکت آرین ماشین راهبرد، شرکت موتور تابان، شرکت مدیریت سرمایه آرین پویا، شرکت آرین پارس موتور، شرکت آرین تایر پویا و سایر شرکت ها و سازمان های بنام دیگرمی باشد.
همچنین شرکت فراز نمونه قشم به جهت ارائه خدمات صادقانه و با کیفیت، مسئولیت ارائه خدمات به کلیه باشگاه های شرکت ملی نفت را نیز عهده دار گردیده است.