درباره ما

طلای مدرن برای برندها

تحقیقات نشان می‌دهد بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند از برندهایی خرید کنند که اهداف خوبی دارند. بنابراین شرکت‌ها برای این‌که جلوتر از رقبای خود باشند به شدت نیاز دارند تا از مسائل اجتماعی و زیست محیطی حمایت کنند و خود را به عنوان یک نیروی مثبت در تغییر یک عامل اجتماعی معرفی کنند.
CSR مخفف (corporate social responsibility) و به معنای مسئولیت اجتماعی است.
مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها از رفتارهای «اخلاق کسب و کار» است که به نقش شرکتها درحوزه اجتماع می‌پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد.
شرکت فراز نمونه قشم به‌عنوان یک شهروند سازمانی به نقش‌آفرینی خود در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی واقف است از اینرو علاوه بر متعهد بودن به رعایت الزامات قانونی و مبانی اخلاقی کسب‌وکار؛ بر آن است تا فعالانه مسئولیت‌های لازم و مرتبط با اقدامات خود را برعهده گیرد. شرکت فراز نمونه قشم تلاش دارد تا مسئولیت اجتماعی به‌عنوان یک باور و فرهنگ در بانک نهادینه شده و در فعالیت‌های روزمره کارکنان تجلی یابد.
رویکرد شرکت فراز نمونه قشم به مسئولیت اجتماعی در گستره زمانی میان‌مدت و بلندمدت و با تکیه‌ بر کسب اهداف عالی اجتماعی قرار دارد علاوه بر این به مشارکت در فعالیت‌های خیریه و واکنش‌های به‌ موقع در برابر تقاضاهای محیطی توجه خواهد شد.