اخبار کیترینگ قشم ایر

-->

تامین غذای مسافری قطارهای رجا

تامین غذای مسافری قطارهای رجا

تامین غذای مسافری قطارهای رجا توسط شرکت فراز نمونه قشم

از ابتدای بهمن سال ۹۸ طبق قرارداد فی ما بین شرکت حمل و نقل ریلی رجا و شرکت فراز نمونه قشم مسئولیت پخت و تامین غذای مسافرین قطارهای رجا به این شرکت واگذار گردید.

این اقدام در راستای رضایت مشتریان و رعایت حقوق ایشان صورت پذیرفت.

مدیرعامل محترم شرکت حمل و نقل ریلی رجا و هیئت همراه پس از بازدید از شرکت صنایع غذایی فرازنمونه قشم به دلیل رعایت استانداردهای بهداشتی و امنیتی و پس از انجام تشریفات قانونی، و شرکت در مناقصه، شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم برنده مناقصه اعلام گردید.

درباره شرکت,تاریخچه کترینگ هواپیمایی قشم,کترینگ هواپیمایی قشم,کیترینگ فراز نمونه قشم,تیم فراز نمونه قشم,شرکت فراز نمونه قشم,کترینگ قشم,کیترینگ قشم,بازدید,فرازنمونه قشم,فراز نمونه قشم,سلامت کارکنان,اهمیت به سلامتی,پروانه بهداشت,میهمانی بر فراز ابرها,میهمانی برفرازابرها,میهمانی بر فرازابرها,میهمانی برفراز ابر ها,مهمانی برفراز ابرها,غذا گرم ,ایمنی,سلامت غذایی,دکترفراهانی,فراهانی,فراهانی قشم ایر,کترینگ برتر,کیترینگ برتر,کترینگبرتر,کارکنان شرکت فرازنمونه,فرازنمونه,شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم,صنایع غذایی فراز نمونه قشم,صنایع غذایی فرازنمونه قشم,شرکت صنایع غذایی فراز قشم,صنایع غذایی فرازقشم,پیام مدیرعامل,پیام دکتر فراهانی,کترینگ قشم کترینگ برتر,کیترینگ قشم کیترینگ برتر,تضمین کیفیت,شرکت رجا,شرکت رجا قشم,شرکت رجا کترینگ قشم,قرارداد رجا و قشم,کترینگ رجا قشم ,قشم کترینگ رجا,قرارداد رجا و کترینگ قشم,کترینگ قشم رجا,قشم رجا,تامین غذای رجا,رجا کترینگ قشم,تامین غذای مسافری قطارهای رجا ,غذای مسافری قطارهای رجا ,تامین غذای مسافری قطاررجا ,غذای مسافری قطار رجا ,تامین غذای قطارهای رجا