اخبار کیترینگ قشم ایر

-->

ورود شرکت فراز نمونه قشم به خطوط ریلی رجاء

ورود شرکت فراز نمونه قشم به خطوط ریلی رجاء

شرکت حمل و نقل ریلی رجاء ، سازمانی پبشگام در امر پاسخگویی، مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع است که همواره کوشیده تا  سطح کمی و کیفی خدمات مسافری را بهبود و ارتقاء بخشد. شرکت رجاء ، اکنون با گذشت دودهه و با در اختیار داشتن سهم عمده ای از واگن های مسافری و خدماتی حوضه حمل و نقل ریلی مسافری کشور ، با در دست داشتن حدود 65 درصد سهم بازار جابه جایی مسافر ریلی ، همچنان به عنوان اصلی ترین شرکت ارائه خدمات مسافری ریلی به فعالیت خود ادامه می دهد. همچنین شرکت حمل و نقل ریلی رجاء به عنوان بزرگترین شرکت حمل و نقل ریلی مسافری کشور، در جهت گسترش خدمات به هم وطنان عزیز قطارهایی را به مقصد کشور ترکیه راه اندازی نموده است.

از ابتدای بهمن ماه 1398 طبق قرارداد مابین شرکت فراز نمونه قشم و شرکت مل و نقل ریلی رجاء ، مسئولیت پخت و تامین غذای مسافرین قطارهای رجاء به این شرکت واگذار گردید. این اقدام در راستای رضایت مشتریان و رعایت حقوق ایشان صورت پذیرفت.

مدیرعامل محترم شرکت حمل و نقل ریلی رجاء و هیات همراه پس از بازدید از شرکت فراز نمونه قشم به دلیل رعایت استانداردهای بهداشتی و امنیتی و پس از انجام تشریفات قانونی و شرکت در مناقصه ، شرکت فراز نمونه قشم برنده مناقصه اعلام گردید.

با هر سبک و استایلی که سفر می کنید ما به شما خدمات خاص و منحصر به فردی ارائه می دهیم.

درباره شرکت,تاریخچه کترینگ هواپیمایی قشم,کترینگ هواپیمایی قشم,کیترینگ فراز نمونه قشم,تیم فراز نمونه قشم,شرکت فراز نمونه قشم,کترینگ قشم,کیترینگ قشم,بازدید,فرازنمونه قشم,فراز نمونه قشم,سلامت کارکنان,اهمیت به سلامتی,پروانه بهداشت,میهمانی بر فراز ابرها,میهمانی برفرازابرها,میهمانی بر فرازابرها,میهمانی برفراز ابر ها,مهمانی برفراز ابرها,غذا گرم ,ایمنی,سلامت غذایی,دکترفراهانی,فراهانی,فراهانی قشم ایر,کترینگ برتر,کیترینگ برتر,کترینگبرتر,کارکنان شرکت فرازنمونه,فرازنمونه,شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم,صنایع غذایی فراز نمونه قشم,صنایع غذایی فرازنمونه قشم,شرکت صنایع غذایی فراز قشم,صنایع غذایی فرازقشم,پیام مدیرعامل,پیام دکتر فراهانی,کترینگ قشم کترینگ برتر,کیترینگ قشم کیترینگ برتر,تضمین کیفیت,شرکت رجا,شرکت رجا قشم,شرکت رجا کترینگ قشم,قرارداد رجا و قشم,کترینگ رجا قشم ,قشم کترینگ رجا,قرارداد رجا و کترینگ قشم,کترینگ قشم رجا,قشم رجا,تامین غذای رجا,رجا کترینگ قشم,تامین غذای مسافری قطارهای رجا ,غذای مسافری قطارهای رجا ,تامین غذای مسافری قطاررجا ,غذای مسافری قطار رجا ,تامین غذای قطارهای رجا