اخبار کیترینگ قشم ایر

-->

تامین کترینگ هواپیمایی سپهران

تامین کترینگ هواپیمایی سپهران

شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم تامین کیترینگ هواپیمایی سپهران را عهده دار شد.

برابر توافق به عمل آمده طی قرارداد دو جانبه مسئولیت تولید کترینگ مسافرانشرکت هواپیمایی سپهران به شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم محول شده است.

شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم یکی از شرکت های معتبر و دارای مجوز های قانونی از وزارت بهداشت و سازمان هواپیمایی کشوری می باشد.

کیترینگ فراز نمونه قشم,کترینگ هواپیمایی قشم,تیم فراز نمونه قشم,شرکت فراز نمونه قشم,کارکنان شرکت فراز نمونه قشم,تدارکات و پشتیبانی,پشتیبانی کیترینگ فراز نمونه قشم,اتاق بازرگانی ایران و آلمان,درباره شرکت,محصولات,شعبه تهران,مدیریت,کیترینگ قشم,بازدید,فرازنمونه قشم,فراز نمونه قشم,میهمانی بر فراز ابرها,میهمانی برفرازابرها,میهمانی بر فرازابرها,میهمانی برفراز ابر ها,مهمانی برفراز ابرها,نشان سیب سلامت,ریفرشمنت,فراهانی,دکترفراهانی,فراهانی قشم ایر,کترینگ برتر,کیترینگ برتر,کترینگبرتر,کارکنان شرکت فرازنمونه,فرازنمونه,شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم,صنایع غذایی فراز نمونه قشم,صنایع غذایی فرازنمونه قشم,شرکت صنایع غذایی فراز قشم,بازدید مهمانداران هواپیمایی قشم ,صنایع غذایی فرازقشم,کترینگ قشم کترینگ برتر,کیترینگ قشم کیترینگ برتر,سپهران قشم,کترینگ قشم سپهران,کیترینگ قشم سپهران,کترینگ سپهران,کیترینگ سپهران,کترینگ سپهران قشم,کترینگ سپهران کجاست,تامین کترینگ سپهران,غذای سپهران,کترینگ هواپیمایی سپهران,سرویس سپهران

طراحی و اجرا مرجع متخصصین ایران