اخبار

مدیر بیمارستان شهدای تجریش مهمان شرکت فراز نمونه قشم

این روزها از هر چیزی که حرف می زنیم یک سرش به کرونا ختم می شود. حال با توجه به شرایط کنونی و وجود این بیماری منحوس، تهیه غذایی سالم و مطابق با استاندارد های ایمنی و بهداشتی برای بیمارستان ها جهت تامین غذای بیماران و کادر درمان امری بسیار ضروری است.

بیمارستان شهدای تجریش در خصوص تامین غذای بیماران و پرسنل خود،  شرکت فراز نمونه قشم را کاندید کرده و همچنین بازدیدی در راستای این امر بسیار مهم صورت گرفته است.

جناب آقای دکتر خسروی مدیر محترم بیمارستان شهدای تجریش و هیات همراه در تاریخ 99/8/28 مهمان شرکت فراز نمونه قشم بودند.

آقای دکتر خسروی طی بازدید از شرکت فراز نمونه قشم ضمن با ارزش دانستن تلاش های  کارکنان این مجموعه، اقدامات شرکت را در تحول خدمات مسافرین هوایی، ریلی و سازمانی بسیار ارزشمند دانستند.

بازدیدکنندگان با حضور در شرکت ضمن آشنایی با بخش های مختلف، از ابتدا تا  انتهای فرآیند تولید محصولات را بررسی کردند.

در این بازدید آقای دکتر فراهانی مدیرعامل شرکت فراز نمونه قشم، در خصوص آمادگی شرکت جهت خدمات رسانی بهتر به مشتریان محترم، چگونگی آماده سازی و تولید مواد غذایی کیترینگ توضیحاتی ارائه نمود.

پس از این بازدید دکتر خسروی با ابراز خرسندی از حضور در این شرکت از روند نظارتی در این شرکت نیز تشکر و قدردانی کردند.