خدمات

شرکت های ریلی

شرکت فراز نمونه قشم در راستای استراتژی جدید خود اقدام به ورود به بازارهای ریلی نموده است و به واسطه داشتن استانداردهای ISO9001,ISO22000 ,ISO10002 ,ISO14001 و سیستم های HACCP و اصول GMP و سیب سلامت غذایی مورد استقبال بی نظیر شرکت های ریلی و مسافرین محترم قرار گرفته است. به نحوی که طی یک سال گذشته به منظور ارائه خدمات به مسافرین محترم استفاده کننده از قطارهای مسافری اقدام به سازماندهی نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز نموده است.
شرکت فراز نمونه قشم افتخار ارائه خدمات به شرکت های ریلی رجاء، بن ریل، نوالرضا و ریل ترابر سبا را دارد.
شرکت فراز نمونه قشم همواره تلاش خواهد کرد با پیاده سازی خط مشی شرکت و رعایت تمامی استانداردهای لازم در تولیدات خود میزبان خوبی در امتداد ریل ها برای مسافرین محترم باشد.