خدمات

ایونت ها و مراسمات

یکی دیگر از خدمات شرکت فراز نمونه قشم ارائه سرویس های ویژه به مراسمات، همایش ها، ایونت ها، کنفرانس های بین المللی و ... می باشد. از جمله می توان به جشنواره سلامت غذا در دانشگاه شهید بهشتی، اتاق بازرگانی ایران و آلمان، سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران و ... اشاره کرد.