شرکت فراز نمونه قشم

خانواده بزرگ فراز نمونه قشم

ما شرکت فراز نمونه قشم را یک خانواده می دانیم، خانواده ای بزرگ، پر تلاش، شاداب و با انگیزه، خانواده ای مملو از مهر و نوع دوستی، خانوده ای هدفمند و با چشم انداز واقعی و افقی روشن.
همه سعی و تلاش ما این است که رفتارهایمان شبیه به همین کلمه (خانواده) باشد.
خانواده بزرگ شرکت با تمام سلیقه ها، فرهنگ ها، رفتارها، دارای ارزش های سازمانی مشترک می باشد که برای تحقق آن ارزش ها در کنار یکدیگر همه تلاش خود را جهت شفاف سازی ارزش ها، همگان سازی آن ها و همسوسازی کارهای روزانه با ارزش های سازمانی جهت بهبود مستمر بکار خواهد بست.
ما خانواده بزرگ شرکت فراز نمونه قشم بنا داریم هر ماه در روزی مشخص دور هم جمع شویم شادی هایمان را با هم به اشتراک گذاشته و جشن بگیریم.
خانواده ما به معنای واقعی کلمه یک خانواده است. به بزرگی یک شرکت با آرمان های بلند و عینی.