اخبار کیترینگ قشم ایر

-->

اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

جناب آقای رضا فراهانی

مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره

دکترای مدیریتجناب آقای ناصر هاشمیان

رئیس هیات مدیره

فوق لیسانس مدیریتسرکار خانم زهرا امیر شقاقی

عضو هیات مدیره

دکترای صنایع غذایی

تیم فراز نمونه قشم,تاریخچه,کیترینگ فراز نمونه قشم,تدارکات شرکت فراز نمونه قشم,کترینگ هواپیمایی قشم,درباره شرکت,کارکنان شرکت فراز نمونه قشم,اتاق بازرگانی ایران و آلمان,خدمات و سرویس های هوایی,تدارکات و پشتیبانی,تاریخچه کترینگ هواپیمایی قشم,انجمن خدمات بین المللی هوایی,شعبه ها,شعبه کیش,شعبه قشم,محصولات,پشتیبانی کیترینگ فراز نمونه قشم,Premium partner