اخبار کیترینگ قشم ایر

-->

مدیران شرکت فراز نمونه قشم

مدیران شرکت فراز نمونه قشم

جناب آقای حمیدرضا نیافر                                          جناب آقای محمدرضا عیسوند

مدیر بازرگانی و فروش                                             مدیر اداری - مالی

کارشناسی مدیریت صنعتی                                          کارشناسی حسابداری  جناب آقا امیرحسین فضلی                                          جناب آقای علی زند

معاونت عملیات                                                      سرپرست تدارکات و پشتیبانی

کارشناسی کامپیوتر                                                  کارشناسی ITسرکار خانم سویل تکلوی                                           جناب آقای ذکریا نوروزی

مدیرتنظیم و کیفیت                                                   مدیر عملیات

کارشناسی ارشد صنایع غذایی جناب آقای علی اکبر کلانتری

مدیر حراست

تیم فراز نمونه قشم,کارکنان شرکت فراز نمونه قشم,تدارکات شرکت فراز نمونه قشم,تدارکات و پشتیبانی,شرکت فراز نمونه قشم,کیترینگ فراز نمونه قشم,کترینگ هواپیمایی قشم,پشتیبانی کیترینگ فراز نمونه قشم,تاریخچه,درباره شرکت,خدمات و سرویس های هوایی,انجمن خدمات بین المللی هوایی,شعبه تهران,شعبه ها,محصولات,شعبه کیش,شعبه قشم,کلاس اکونومی,آزمایشگاه کیترینگ هواپیمایی قشم,چارت سازمانی شرکت فراز نمونه قشم,آزمایشگاه شرکت فراز نمونه قشم