اخبار کیترینگ قشم ایر

-->

مدیران شرکت فراز نمونه قشم

مدیران شرکت فراز نمونه قشم

جناب آقای حمیدرضا نیافر

مدیر بازرگانی و فروش

کارشناسی مدیریت صنعتیجناب آقای محمدرضا عیسوند

مدیر اداری - مالی

کارشناسی حسابداریجناب آقا امیرحسین فضلی

معاونت عملیات     

کارشناسی کامپیوترجناب آقای علی زند

سرپرست تدارکات و پشتیبانی

کارشناسی ITسرکار خانم سویل تکلوی

مدیرتنظیم و کیفیت

کارشناسی ارشد صنایع غذاییجناب آقای ذکریا نوروزی

مدیر عملیاتجناب آقای علی اکبر کلانتری

مدیر حراست

تیم فراز نمونه قشم,کارکنان شرکت فراز نمونه قشم,تدارکات شرکت فراز نمونه قشم,تدارکات و پشتیبانی,شرکت فراز نمونه قشم,کیترینگ فراز نمونه قشم,کترینگ هواپیمایی قشم,پشتیبانی کیترینگ فراز نمونه قشم,تاریخچه,درباره شرکت,خدمات و سرویس های هوایی,انجمن خدمات بین المللی هوایی,شعبه تهران,شعبه ها,محصولات,شعبه کیش,شعبه قشم,کلاس اکونومی,آزمایشگاه کیترینگ هواپیمایی قشم,چارت سازمانی شرکت فراز نمونه قشم,آزمایشگاه شرکت فراز نمونه قشم