اخبار کیترینگ قشم ایر

-->

آزمایشگاه فراز نمونه قشم

آزمایشگاه فراز نمونه قشم

بخش آزمایشگاه شرکت فراز نمونه قشم با تمرکز بر انجام تست های میکروبیولوژی مواد غذایی مطابق با پروتکل های استاندارد و وزارت بهداشت در جهت افزایش هرچه بیشتر کیفیت محصولات تولیدی گام بر می دارد. به طوری که مواد غذایی در سه مرحله ( ورود مواد اولیه - حین فرآیند - محصول نهایی ) مورد آزمایش و تایید قرار می گیرند. انجام تست فینگر پرسنل ، تست سوآپ از سطوح، دستگاه ها و تجهیزات جهت کنترل بار میکروبی در پروسه تولید از دیگر راه های کنترل نقاط بحرانی (CCP ها) در واحد آزمایشگاه می باشد.

شرکت فراز نمونه قشم,کیترینگ فراز نمونه قشم,تاریخچه,تاریخچه کترینگ هواپیمایی قشم,تدارکات شرکت فراز نمونه قشم,پشتیبانی کیترینگ فراز نمونه قشم,تدارکات و پشتیبانی,اتاق بازرگانی ایران و آلمان,Premium partner,انجمن خدمات بین المللی هوایی,تیم فراز نمونه قشم,محصولات,شعبه کیش,خدمات و سرویس های هوایی,کارکنان شرکت فراز نمونه قشم