درباره ما

مهندسی کیفیت

کنترل کیفیت یا QUALITY CONTROL به اختصار QC : به بخشی گفته می شود که به درست کردن روش هایی مشغول است تا شرکت بتواند به وسیله آن روش ها، از مرغوبیت و مشتری پسند بودن کالاهای تولیدی خود اطمینان حاصل کند. این روش ها و سیستم ها معمولا از طریق همکاری با دیگر رشته های مهندسی و بازرگانی طراحی می شوند.

یکی از مشکل ترین کارهای فرآیند تولید محصول این است که محصولات را به سطح کیفی مناسب و مطلوب برسانیم و تولید آنها را در همان سطح ادامه دهیم.

واژه کنترل به معنای استفاده از تمامی روش ها برای ارزیابی کیفیت استاندارد محصول است. کنترل در واقع با هدف نظارت بر فرآیند تولید محصول و اطمینان از ساخته شدن محصولی با استانداردهای از قبل تعیین شده و کمترین انحراف معیار است.

کنترل کیفیت، کنترل الگوهای اصلاحی را در فرآیند تولید محصول دنبال می کند تا از وقوع اشکال در آینده جلوگیری شود. به طوری که آن را تنها به کنترل محصول نهایی محدود نمی دانند و به کنترل کارکنان . روش های تولید نیز بسط می دهند.

واحد کنترل کیفیت در شرکت فراز نمونه قشم از همان روزهای اولیه تاسیس این شرکت ، به عنوان واحدی مستقل با نیروهای متخصص و آموزش دیده در حوضه صنایع غذایی و میکروبیولوژی فعالیت خود را آغاز نمود.

کارشناسان کنترل کیفیت به طور مستمر در تمامیه قسمت های تولید جهت به حداقل رساندن خطرات ناشی از تولید محصول ناایمن و نا مطلوب حضور داشته و در صورتی که از مراحل تولید بسته بندی از لحاظ کیفی مغایرتی مشاهده گردد بلافاصله دستور توقف خط تولید را صادر می کنند تا اقدامات اصلاحی صورت پذیرد