خط مشی شرکت

خط مشی شرکت

شرکت فراز نمونه قشم به عنوان مجری خدمات و کیترینگ هوایی، ریلی و زمینی فعالیت خود را با چشم انداز حضور موفق و کسب اعتباری شایسته در عرصه های ملی و بین المللی دنبال می نماید.
این شرکت به حول و قوه الهی و به برکت تلاش و کوشش فراوان و زمینه مطالعه و تحقیق ، انجام آزمایشگات علمی، بررسی تجارب موفق ملی و بین المللی و تعهد و تخصص، سرمایه های انسانی و با ایجاد تفکرفرایندگرا در جهت بهبود کیفیت خدمات خود و رضایت مشتریان ، بهبود عملکرد زیست محیطی (ایمنی) بهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان به دنبال تبدیل شدن به یک برند معتبر در صنعت کیترینگ می باشد.
بدین منظور اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه ( I.M.S) درسطح شرکت نموده و خود را ملزم به اصول زیر می داند:
*رعایت استانداردهای ملی و بی المللی
*ارتقاء کیفیت و ایمنی مواد غذایی و محصولات و خدمات ارائه شده و با توجه به نیازها و خواسته های ذینفعان و تلاش در جهت افزایش رضایتمندی و کاهش شکایات مشتریان
*بهبود مداوم سطح کیفی انجام کار جهت دسترسی به بازارهای جدید
*توسعه فرهنگ کیفیت و ایمنی مواد غذایی و بسط ارزشهای سازمانی
*پیاده سازی فرهنگ ایمنی و سلامت مواد غذایی و مدیریت کیفیت به عنوان پایه های اجرایی در شرکت
*آموزش هدفمند و کاربردی کارکنان جهت بهبود مستمر تمامی فرایندها و فعالیت های شرکت در ارتقاء کار گروهی
*ارتقاء روحیه و انگیزه کارکنان از طریق جلب مشارکت آنان و بهبود کیفیت کاری
*تامین و تخصیص منابع مورد نیاز به منظور ارتقاء سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست
*تهیه، تولید و حمل سرویس های هوایی بر اساس قوانین و مقررات و دستورالعمل های امنیتی سازمان های یاتا ( IATA)، ایکائو (ICAO) و هواپیمایی کشوری
شرکت فراز نمونه قشم به منظور دستیابی به اصول بالا سیستم مدیریت یکپارچه IMS را منطبق با استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت، سیستم تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی HACCP ، سیستم مدیریت ایمنی و مواد غذایی ISO22000-2005 و سیستم رسیدگی به شکایات مشتری ISO10002-2014 و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 در کلیه سطوح به اجرا در آورده و به طور مداوم خود را به نسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی این سیستم متعهد می داند.
اینجانب با اعتقاد کامل و عزمی راسخ از این سیستم پشتیبانی نموده و از یکایک همکاران شرکت انتظار دارم ارتباطات رابا فراهم کنندگان بیرونی، قانون گذاران، مشتریان و مدیران و مسئولین مربوطه، بر اساس روش های اجرایی مشخص شده و برقرار نموده ضمن درک صحیح و پایبندی به ارزش های بنیادین، با همدلی و همکاری مجدانه در راستای دستیابی به مقاصد عالی و اهداف کلان شرکت مشارکت و همیاری نماییم.رضا فراهانی
مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره