اخبار

خانواده ای به بزرگی یک کشور

ارائه سرویس های خوب به وزارت نفت باعث ورودمان به باشگاه های شرکت نفت نیز شد. ما توانستیم با ارائه بهترین و سالم ترین سرویس ها با تنوع بالا، دغدغه شرکت نفت در باشگاه ها را نیز برطرف کنیم و با افتخار مسئولیت تولید و ارائه روزانه حدود 1500 سرویس، در باشگاه شماره 2 شرکت نفت واقع درغرب تهران (ستارخان) را نیز عهده دار شویم.
همچنین بزودی فعالیت خود را در باشگاه های سید خندان، الهیه، آبعلی، قیطریه و ... و هچنین باشگاه های شهرستان ها اعم از شیراز و مشهد، آغاز خواهیم کرد.