اخبار

دکتر رزاز در کیترینگ هواپیمایی قشم

آقای دکتر رزاز رئیس محترم انجمن تغذیه ایران از شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم(تامین کننده کیترینگ های هواپیماییدر روز چهارشنبه 21 آذرماه 1397 بازدید بعمل آوردنددکتر رزاز در این بازدید از تمامی واحدهای تولیدی اعم از سالن سینی چینی و آشپزخانه سرد و گرم و واحد آزمایشگاه دیدن کردنددر این بازدید مدیرعامل شرکت گزارشی از فرآیند تولید ارائه نمودند.


آقای دکتر رزاز ضمن ابراز رضایت از این بازدید اظهار داشتند: "مسیر تولید محصولات حکایت از رعایت کلیه استانداردهای HACCPو برقراری نظم خاص در شرکت دارد که در جای خود قابل تقدیر می باشد."

آقای دکتر فراهانی مدیر عامل محترم شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم ضمن تشکر از آقای دکتر رزاز اظهار داشتند که برابر تصمیم مدیریت و همکاری پرسنل ارائه سرویسهای باکیفیت و سالم به مسافرین سرلوحه کار شرکت بوده و در این رابطه اقدام به پیاده سازی کلیه استانداردهای کنترل کیفیت و HACCPنموده ایم و این موفقیت حاصل کار تیمی و تلاش پرسنل خدوم شرکت می باشد