اخبار

افتتاح باشگاه صنعت نفت شیراز

مراسم افتتاحیه باشگاه صنعت نفت شیراز ( واقع در خیابان خاکشناسی) با ظرفیت تولید روزانه 1500 سرویس، روز یکشنبه 1400/03/09 با حضور آقای دکتر دکتر فراهانی مدیر عامل شرکت فراز نمونه قشم و هیات همراه برگزار شد.
در این مراسم آقای نیافر معاون شعب شرکت فراز نمونه قشم، سرکار خانم سوری مدیر عامل شرکت توسعه پایدار کیش، آقای امیری فرد معاون امور پشتیبانی شرکت نفت ، آقای احمدی سرپرست پشتیبانی شرکت نفت، آقای دوران رئیس باشگاه نفت شیراز و آقای بهانیان سرپرست رستوران شیراز حضور داشتند.