شرکت فراز نمونه قشم

ارتقاء و انتقال از ISO22000-2005 به ISO22000-2018

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ( ISO22000 ) شرکت ها را قادر می سازد تا برای اطمینان از محصولات ایمن، برنامه های مدیریت ایمنی مواد غذایی خود را برنامه ریزی، اجرا، راه اندازی ، نگهداری و به روز کنند. این استاندارد برای اطمینان از ایمنی مواد غذایی، در کل زنجیره غذایی قابل اجرا می باشد. همچنین الزاماتی را برای سازمان ها ایجاد می کند تا تضمین نماید محصول غذایی ارائه شده عاری از هر نوع آلودگی می باشد.
حال از آنجایی که تولید غذایی سالم و پایدار بزرگترین چالش ماست، بعد از دریافت ISO22000:2005 ، هم اکنون اقدام به اخذ ISO22000 ویرایش2018 کرده ایم. استاندارد جدید، یک کنترل پویا برای خطرات ایمنی مواد غذایی ارائه می دهد.
در این راستا کلاس آموزش ISO22000 ویرایش 2018 ، در اردیبهشت ماه 1400 برای کارکنان شرکت فراز نمونه قشم برگزار گردید.