اخبار کیترینگ قشم ایر

-->

اهداء لوح تقدیر از زحمات همکاران کیترینگ در کنگره

اهداء لوح تقدیر از زحمات همکاران کیترینگ در کنگره

دکتر رزاز با حضور در کترینگ و اهداء لوح تقدیر از زحمات همکاران کترینگ در کنگره تشکر کردند.
و در این جلسه ابراز داشتند با توجه به ظرفیتهای کترینگ امکان انعقاد تفاهم نامه بمنظور ارتباط بین صنعت و دانشگاه فراهم بوده و بزودی با اعزام دانشجو زمینه این همکاری فراهم خواهد شد.
دکتر رزاز در ادامه اظهار داشتند که با همکاری مشترک با کترینگ در تولیدات غذاهای با کیفیت و سالم الگو سازی میتوان فراهم شود.

درباره شرکت,تاریخچه کترینگ هواپیمایی قشم,تاریخچه,کترینگ هواپیمایی قشم,کیترینگ فراز نمونه قشم,شرکت فراز نمونه قشم,تیم فراز نمونه قشم,کارکنان شرکت فراز نمونه قشم,تدارکات شرکت فراز نمونه قشم,تدارکات و پشتیبانی,پشتیبانی کیترینگ فراز نمونه قشم,Premium partner,انجمن خدمات بین المللی هوایی,خدمات و سرویس های هوایی,محصولات,شعبه تهران,شعبه ها,آزمایشگاه شرکت فراز نمونه قشم,آزمایشگاه کیترینگ هواپیمایی قشم,گواهینامه ها,مجوز ها,استاندارد ها,چارت سازمانی شرکت فراز نمونه قشم,مسئولیت اجتماعی,آموزش,مدیریت