اخبار کیترینگ قشم ایر

شعبه تهران شرکت فراز نمونه قشم

شعبه تهران شرکت فراز نمونه قشم

اطلاعات بیشتر ...

شعبه قشم شرکت فراز نمونه قشم

شعبه قشم شرکت فراز نمونه قشم

اطلاعات بیشتر ...

حمایت از انجمن پویندگان مهر ایران

حمایت از انجمن پویندگان مهر ایران

اطلاعات بیشتر ...

کمک به سیل زدگان استان لرستان

کمک به سیل زدگان استان لرستان

اطلاعات بیشتر ...

حمایت از سیل زدگان خرم آباد

حمایت از سیل زدگان خرم آباد

اطلاعات بیشتر ...

مسافرین پروازی پذیرایی شده

مسافرین پروازی پذیرایی شده

15793906 ...

مسافرین زمینی پذیرایی شده

مسافرین زمینی پذیرایی شده

2477310 ...

مسافرین ریلی پذیرایی شده

مسافرین ریلی پذیرایی شده

224899 ...

بازدید رایزن فرهنگی سفارت تایلند از شرکت فراز نمونه قشم

بازدید رایزن فرهنگی سفارت تایلند از شرکت فراز نمونه قشم

اطلاعات بیشتر ...

بسیج ملی کنترل فشار خون بالا در کیترینگ هواپیمایی قشم

بسیج ملی کنترل فشار خون بالا در کیترینگ هواپیمایی قشم

اطلاعات بیشتر ...

دریافت پروانه بهره برداری بهداشت

دریافت پروانه بهره برداری بهداشت

اطلاعات بیشتر ...

اقدامات HSE در کیترینگ هواپیمایی قشم

اقدامات HSE در کیترینگ هواپیمایی قشم

اطلاعات بیشتر ...

اهدای سیب زرین سلامت غذایی به شرکت فراز نمونه قشم

اهدای سیب زرین سلامت غذایی به شرکت فراز نمونه قشم

اطلاعات بیشتر ...

بخش ها

بخش ها

...

شرکت فراز نمونه قشم پارتنر برگزیده اتاق بازرگانی ایران و آلمان

شرکت فراز نمونه قشم پارتنر برگزیده اتاق بازرگانی ایران و آلمان

اطلاعات بیشتر ...

سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران توسط شرکت فراز نمونه قشم برگزار شد

سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران توسط شرکت فراز نمونه قشم برگزار شد

اطلاعات بیشتر ...

همدلی با نیازمندان

همدلی با نیازمندان

اطلاعات بیشتر ...

بازدید دکتر آقاجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بازدید دکتر آقاجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اطلاعات بیشتر ...

همدلی با خیریه بهشت امام رضا (ع)

همدلی با خیریه بهشت امام رضا (ع)

اطلاعات بیشتر ...

بازدید مهمانداران هواپیمایی قشم از شرکت فراز نمونه قشم

بازدید مهمانداران هواپیمایی قشم از شرکت فراز نمونه قشم

اطلاعات بیشتر ...

همدلی با سیل زدگان شهرستان معمولان

همدلی با سیل زدگان شهرستان معمولان

اطلاعات بیشتر ...

بیشتر درباره شرکت فراز نمونه قشم

بیشتر درباره شرکت فراز نمونه قشم

...

شرکت های زمینی

شرکت های زمینی

اطلاعات بیشتر ...

اقدامات پیشگیرانه در مقابل کرونا ویروس

اقدامات پیشگیرانه در مقابل کرونا ویروس

اطلاعات بیشتر ...

طلای مدرن برای برندها

طلای مدرن برای برندها

اطلاعات بیشتر ...

برگزاری اولین جلسه مدیران درسال ۹۹

برگزاری اولین جلسه مدیران درسال ۹۹

اطلاعات بیشتر ...

اولین نشست علمی پژوهشی واحد تضمین کیفیت در سال ۹۹

اولین نشست علمی پژوهشی واحد تضمین کیفیت در سال ۹۹

اطلاعات بیشتر ...

تست

تست

...

ورود شرکت فراز نمونه قشم به خطوط ریلی رجاء

ورود شرکت فراز نمونه قشم به خطوط ریلی رجاء

اطلاعات بیشتر ...

شرکت فراز نمونه قشم تامین کننده کیترینگ هواپیمایی سپهران

شرکت فراز نمونه قشم تامین کننده کیترینگ هواپیمایی سپهران

اطلاعات بیشتر ...

شرکت های هوایی

شرکت های هوایی

اطلاعات بیشتر ...

بازدید آقای دکتر فراهانی از سبک زندگی پگاه

بازدید آقای دکتر فراهانی از سبک زندگی پگاه

اطلاعات بیشتر ...

سفر به سبک بن ریل، همراه با طعمی متفاوت

سفر به سبک بن ریل، همراه با طعمی متفاوت

اطلاعات بیشتر ...

مدیر بیمارستان شهدای تجریش مهمان شرکت فراز نمونه قشم

مدیر بیمارستان شهدای تجریش مهمان شرکت فراز نمونه قشم

اطلاعات بیشتر ...

چارت سازمانی شرکت فراز نمونه قشم

چارت سازمانی شرکت فراز نمونه قشم

اطلاعات بیشتر ...

شرکت های ریلی

شرکت های ریلی

اطلاعات بیشتر ...

ایونت ها و مراسمات

ایونت ها و مراسمات

اطلاعات بیشتر ...

گواهینامه ها و استانداردها

گواهینامه ها و استانداردها

اطلاعات بیشتر ...

خانواده بزرگ فراز نمونه قشم

خانواده بزرگ فراز نمونه قشم

اطلاعات بیشتر ...

اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

اطلاعات بیشتر ...

مدیران شرکت فراز نمونه قشم

مدیران شرکت فراز نمونه قشم

اطلاعات بیشتر ...

آزمایشگاه فراز نمونه قشم

آزمایشگاه فراز نمونه قشم

اطلاعات بیشتر ...

یادگیری و توسعه

یادگیری و توسعه

اطلاعات بیشتر ...

مهندسی کیفیت

مهندسی کیفیت

اطلاعات بیشتر ...

خط مشی شرکت

خط مشی شرکت

اطلاعات بیشتر ...

چشم انداز و ماموریت

چشم انداز و ماموریت

اطلاعات بیشتر ...

تاریخچه

تاریخچه

اطلاعات بیشتر ...

تدارکات و پشتیبانی

تدارکات و پشتیبانی

اطلاعات بیشتر ...

تامین کنندگان شرکت

تامین کنندگان شرکت

اطلاعات بیشتر ...

ثبت نام تامین کنندگان

ثبت نام تامین کنندگان

اطلاعات بیشتر ...

بازدید مدیرعامل محترم بن ریل از شرکت فراز نمونه قشم

بازدید مدیرعامل محترم بن ریل از شرکت فراز نمونه قشم

اطلاعات بیشتر ...

شعبه نفت شرکت فراز نمونه قشم

شعبه نفت شرکت فراز نمونه قشم

اطلاعات بیشتر ...

آغاز همکاری شرکت فراز نمونه قشم و شرکت داروسازی اسوه

آغاز همکاری شرکت فراز نمونه قشم و شرکت داروسازی اسوه

اطلاعات بیشتر ...