function(e) { return r(e, n) }
بازدید مدیرعامل محترم بن ریل از شرکت فراز نمونه قشم

روز سه شنبه 16 دی ماه 99، جناب آقای مهندس وفاجو مدیرعامل شرکت راه آهن شرقی بنیاد (بن ریل) به همراه هیات همراه، مهمان شرکت فراز نمونه قشم بودند و از بخش های مختلف شرکت به منظور آشنایی با عملکرد واحد ها بازدید به عمل آوردند.
این جلسه در راستای تعامل هرچه بیشتر بین دو شرکت برگزار شد و آقای دکتر فراهانی مدیر عامل شرکت نیز گزارشی از شرایط شرکت و نحوه تولیدات در دوران کرونا، خدمت بازدیدکنندگان ارائه فرمودند. در پایان نیز راهکار و پیشنهادات جهت بهبود فرآیندهای اجرایی مطرح گردید.
گفتنی است که شرکت بن ریل یکی از شرکت های خصوصی بزرگ و معتبر حمل و نقل ریلی در ایران است.
همکاری و تعامل هر چه بیشتر شرکت فراز نمونه قشم با مشتریان خود، از اهدافی است که در مجموعه ما با جدیت دنبال می شود.